Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Suwałki prowadzi sprzedaż drewna w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 r. (z treścią zarządzenie i decyzji można zapoznać się pod adresem strony www.zilp.pl/drewno).