Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Suwałki prowadzi sprzedaż drewna w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 r. (z treścią zarządzenia i decyzjami dotyczącymi sprzedaży można zapoznać się pod adresem www.zilp.pl/drewno).