Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Suwałki zaprasza na zajęcia z edukacji leśnej obejmujące zagadnienia dotyczące wiedzy o lesie oraz zrównoważonej gospodarki leśnej.

Zajęcia dedykowane są do placówek oświatowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji nie prowadzących działalności zarobkowej w zakresie edukacyjnym, turystyki i rekreacji.

Działając w oparciu o Zarządzenia Nr 32 Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 5 września 2017 r. w sprawie regulaminu uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictw z obszaru RDLP w Białymstoku osoby zainteresowane organizacją zajęć edukacyjnych zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictwa Suwałki oraz wypełnić oświadczenie o akceptacji „Regulaminu uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej”.

Proponowana tematyka zajęć:

  • Praca leśnika
  • Jak powstaje nowy las?
  • Drzewo, drewno i co dalej?
  • Fauna naszych lasów
  • Flora naszych lasów

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt  mailowy e-mail: suwalki@bialystok.lasy.gov.pl.