Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Suwałki prowadzi sprzedaż drewna w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 r. (z treścią zarządzenia i decyzjami dotyczącymi sprzedaży można zapoznać się pod adresem www.zilp.pl/drewno).

Ze względu na kategorię odbiorców można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje sprzedaży:

  • Drewno przeznaczone do sprzedaży dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Jego zakup dokonywany jest z wykorzystaniem Portalu Leśno – Drzewnego (sprzedaż ofertowa odbywa się raz w roku dla przedsiębiorców z „historią zakupu”). Ponadto zakup surowca dla przedsiębiorców jest możliwy przez udział w bieżących aukcjach internetowych dostępnych na e-drewno (www.e-drewno.pl/stock). Przed złożeniem oferty niezbędne jest dokonanie rejestracji w siedzibie wybranego przez firmę nadleśnictwa oraz wpłacenie wadium.
  • Sprzedaż detaliczna dla osób fizycznych prowadzona jest w kancelariach leśnictw a także w biurze nadleśnictwa. Osoby fizyczne mogą dokonać zakupu drewna wyłącznie w tej formie sprzedaży. Drewno w sprzedaży detalicznej, poza osobami fizycznymi, mogą również zakupić przedsiębiorstwa (niezarejestrowane w PLD i e-drewno) na podstawie cennika detalicznego drewna wprowadzonego Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Suwałki.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest:

w kancelariach leśnictw (asygnata+paragon)
od 8:00 - 10:00 w dniach:
Środa – Papiernia, Bondziszki, Rutka
Czwartek – Płociczno, Pijawne, Szypliszki, Zaboryszki
Piątek –  Walne, Białorogi, Hańcza, Krasnopol

w biurze Nadleśnictwa Suwałki (faktura), po uzyskaniu zlecenia sprzedaży z leśnictwa:
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00,
 

 

Resources to get