Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Suwałki występuje 8 pomników przyrody:

Lp.

Nr pomnika

Przedmiot ochrony

Obiekt

Gmina

Leśnictwo / Oddz.

1

60.S

Grupa drzew

Modrzew europejski

Rutka Tartak

Rutka – 36ox

2

274.S

Grupa drzew

Modrzew europejski

Rutka Tartak

Bondziszki – 24f

3

211.S

Pojedyncze drzewo

Świerk pospolity

Wiżajny

Bondziszki – 70o

4

1910

Pojedyncze drzewo

Lipa drobnolistna

Szurpiły

Hańcza – 186g

5

1911

Grupa drzew

Lipa drobnolistna

Szurpiły

Hańcza – 186g

6

1723

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy

Nowinka

Walne – 185f

7

1727

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy

Nowinka

Walne – 185f

8

1721

Pojedyncze drzewo

Olsza czarna

Suwałki

Białorogi – 367k

 

Jednymi z najciekawszych pomników przyrody są lipy drobnolistnerosnące w miejscu grodziska pradziejowego i wczesnośredniowiecznego zwanego „Czajewszczyzna" zamieszkałego w IX-XIV w. przez ludy Jaćwingów. Występują one na zboczu samej „Góry Zamkowej", pięknie położonego obiektu archeologicznego, z  którego możemy podziwiać malownicze krajobrazy północnej Suwalszczyzny wraz z trzema jeziorami leżącymi u podnóży góry: Tchliczysko, Jeglówek oraz Szurpiły.