Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Suwałki prowadzi sprzedaż drewna w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 r. (z treścią zarządzenie i decyzji można zapoznać się pod adresem strony www.zilp.pl/drewno).

Pula drewna przeznaczonego do sprzedaży dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przerobu drewna stanowi w roku 2015 – 90% planu sprzedaży nadleśnictwa. Zakup dokonywany jest z wykorzystaniem Portalu Leśno – Drzewnego (sprzedaż ofertowa  odbywająca się raz w roku) lub systemowego e-drewno na okres półroczny a także przez udział w bieżących aukcjach dostępnych na e-drewno (www.e-drewno.pl/stock) . Przed złożeniem oferty niezbędne jest dokonanie rejestracji w siedzibie wybranego przez firmę nadleśnictwa oraz wpłacenie wadium. Osoby fizyczne mogą dokonać zakupu drewna wyłącznie w sprzedaży detalicznej.
Drewno w sprzedaży detalicznej, poza osobami fizycznymi, mogą również zakupić przedsiębiorstwa na podstawie cennika detalicznego drewna wprowadzonego Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Suwałki.

 

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest
w biurze Nadleśnictwa Suwałki

codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 14:00,
a także w kancelariach leśnictw
od 8:00 - 10:00 w dniach:
Środa – Papiernia, Bondziszki, Rutka
Czwartek – Płociczno, Pijawne, Szypliszki, Zaboryszki
Piątek –  Walne, Białorogi, Hańcza, Krasnopol

* Nadleśnictwo Suwałki nie realizuje płatności kartą.

Resources to get