Asset Publisher Asset Publisher

Litwini, Łotysze i Polacy na 450 lat pierwszej ustawy leśnej

W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyło się już po raz ósmy wspólne sadzenie lasu przez leśników litewskich i polskich. W tym roku po raz drugi w wiosennym odnowieniu lasu wzięli też udział leśnicy z Łotwy.

Coroczne spotkania są symbolicznym podsumowaniem wiosennych prac odnowieniowych i zalesieniowych w Nadleśnictwie Mariampol (Litwa) i Nadleśnictwie Suwałki. Odbywają sie w jednym roku po stronie litewskiej a w kolejnym po polskiej i zawsze stanowią upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych lub wybitnych postaci.

Tegoroczne sadzenie lasu odbyło się w 450 rocznicę wydania przez Króla Zygmunta II Augusta „Ustawy Króla JMCi leśniczan w W.X.Lit. roku 1567 II 27 w Knyszynie"-  pierwszej ustawy, wydzielającej jednostki administracji leśnej w dobrach królewskich.

Współorganizator wiosennych spotkań Pan Kestutis Bielskus - Nadleśniczy Nadleśnictwa Mariampol przybył wraz z delegacją w której skład weszli m.in.: Pan Kęstutis Mažeika – Poseł Sejmu Republiki Litewskiej, Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Pan Valdas Vaičiūnas - Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Litwy, Pan Edmundas Bartkevičius – Prezydent Związku Leśników Litewskich, Dziekan Fakultetu Lasów i Ekologii z Aleksandras Stulginskis Universitetu, Pan Petras Kanapienis – Zastępca Kierownika Działu z Spółki „Centrum Ochrony Środowiska Drogi Kolejowej oraz pracownicy Nadleśnictwa Mariampol.

 Łotewskich leśników reprezentował Pan Normunds Jurkāns – Zastępca Dyrektora Generalnego Państwowego Nadzoru nad Lasami Łotwy wraz z delegacją nadleśniczych: Pan Jānis Grava, Pan Uldis Frīdenbergs,  Pan Eugēnijs Upenieks.

Udział w sadzeniu wzięli również przedstawiciele miejscowego samorządu: Pan Witold Kowalewski – Wicestarosta Suwalski, Pan Jacek Pietrukiewicz - Wójt Gminy Wiżajny, Pan Grzegorz Boniszewski - Przewodniczący Rady Gminy Rutka Tartak, Pan Piotr Sinkiewicz  – pełniący obowiązki  Wójta Gminy Rutka Tartak oraz Pani Teresa Świerubska -  Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego i  Pan mjr SG Michał Łangowski – Komendant Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak

Leśników polskich reprezentowali Pan Piotr Karnasiewicz - Zastępca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Białymstoku, Pan Robert Cierech - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP, Pan Michał Magnuszewski – przedstawiciel DGLP, oraz Pan Wojciech Rodak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki wraz z pracownikami jako organizatorzy i gospodarze tegorocznego sadzenia w ramach ogólnopolskiej akcji "1000 drzew na minutę".

Po powitaniu gości i wystąpieniu  Dyrektora Piotra Karnasiewicza uczestnicy sadzenia zostali podzieleni na dwie grupy. Podczas gdy pierwsza grupa zajęła się sadzeniem głównie sadzonek dębu wyprodukowanych w szkółce kontenerowej Nadleśnictwa Suwałki, druga wykonywała zabezpieczenie nowej uprawy siatką w celu ochrony od zwierzyny, głownie dość licznego w okolicy łosia. Prace odbyły się w na terenie leśnictwa Hańcza w pobliżu miejscowości Smolniki. Odnowiono jedno z gniazd na powierzchni prowadzonej przebudowy drzewostanu z zastosowaniem rębni gniazdowej częściowej w oddziale 143b.  Wysadzono  około 1800 sztuk sadzonek dębu i grabu oraz ogrodzono powierzchnię odnowienia zajmującą 0,46 ha.

Na zakończenie prac wspólnie posadzono pamiątkowy dąb - pochodzący od ponad 1000 letniego dębu Stelmužė, rosnącego  na Litwie  a  na skraju odnowionej powierzchni ustawiono słup pamięci, informujący  o wydarzeniu w języku polskim i angielskim. Intensywny deszcz w końcowej fazie pracy stanowił doskonałe zwieńczenie wspólnej pracy leśników litewskich, łotewskich i polskich.