Gekennzeichneter Inhalt

Projekty i fundusze

W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć staramy się jak najbardziej zabezpieczyć nasze lasy na wypadek pożaru.

W ramach działania 226 Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" wyremontowaliśmy drogi przeciwpożarową nr 3 i nr 4. Celem tego działania było zapewnienie dostępności dla specjalistycznego sprzętu gaśniczego do obszarów leśnych zlokalizowanych w północnej części Puszczy Augustowskiej. Z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskaliśmy ponad milion złotych.

Kontynuując powyższe działania zmodernizowaliśmy drogi przeciwpożarowe nr 2 i nr 6 ubiegając się również o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.