Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje zabiegów gospodarczych w lasach HCVF

W ramach konsultacji Nadleśnictwo Suwałki informuje, iż w załączniku umieszczone zostały planowane na rok 2018 zadania gospodarcze do wykonania w lasach HCVF.

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej nadleśnictwa, ale nie później niż do dnia 11.01.2018 r.

Ze względu na bardzo dużą obszerność danych związanych ze szczegółową lokalizacją planowanych zabiegów gospodarczych informuje się wszystkich zainteresowanych, iż dane dotyczące szczegółowej lokalizacji (leśnictwo, oddział i pododdział) można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Suwałki u Pani Barbary Kisłowskiej-Szyszko w dni robocze w godz. 7-15 pod nr tel. 87/566-42-95 wew. 104 lub e-mail: barbara.kislowska-@bialystok.lasy.gov.pl


Certyfikaty

Nadleśnictwo Suwałki informuje, że został przyznany certyfikat FSC

o numerze SGS-FM/COC-008962 obejmujący 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP.
 


Nadleśnictwo Suwałki informuje, że został utrzymany certyfikat PEFC dla RDLP w Białymstoku o numerze certyfikatu CLS/722/2017

 

resources-to-get


Monitoring stanu lasu

Monitoring stanu lasu.