Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje zabiegów gospodarczych w lasach HCVF

W ramach konsultacji Nadleśnictwo Suwałki informuje, iż w załączniku umieszczone zostały planowane na rok 2018 zadania gospodarcze do wykonania w lasach HCVF.

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej nadleśnictwa, ale nie później niż do dnia 11.01.2018 r.

Ze względu na bardzo dużą obszerność danych związanych ze szczegółową lokalizacją planowanych zabiegów gospodarczych informuje się wszystkich zainteresowanych, iż dane dotyczące szczegółowej lokalizacji (leśnictwo, oddział i pododdział) można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Suwałki u Pani Barbary Kisłowskiej-Szyszko w dni robocze w godz. 7-15 pod nr tel. 87/566-42-95 wew. 104 lub e-mail: barbara.kislowska-@bialystok.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania