Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia jednostek Straży Pożarnej w uroczysku „Szypliszki”

W dniu 20 lipca 2017 r. na ternie Nadleśnictwa Suwałki w uroczysku „Szypliszki” odbyły się ćwiczenia jednostek Straży Pożarnej przygotowane i zrealizowane przez Wydział Operacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku we współpracy z Nadleśnictwem Suwałki.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przygotowania, jak również doskonalenie współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wielkoobszarowych lasów, praktyczne sprawdzenie możliwości podawania wody na duże odległości oraz ocena stanu przeciwpożarowej infrastruktury leśnej.

W ćwiczeniach wzięło udział 11 zastępów Straży Pożarnej, w tym 5 zastępów KM PSP Suwałki, 1 zastęp KP PSP Sejny oraz 5 zastępów OSP – łącznie 34 strażaków.